Novinky

29.05.2017 Změna pokladních hodin 1.6. - 31.8.2017

Vážení rodiče, od 1.6.2017 do 31.8.2017 jsou změněny pokladní hodiny takto: pondělí - 10:00-16:00 úterý - 10:00-14:00 středa - 10:00 -16:00 čtvrtek - 10:00-16:00 pátek - zavřená pokladna

25.05.2017 Nabídka práce!!!

Pro náš tým ICM (Informační centrum pro mládež) hledáme posilu - pokud rád/a pomáháš jiným, umíš rychle najít informace a rád/a organizuješ, přidej se k nám. Nabízíme DPČ 20 hod. týdně (v odpoledních hodinách), prostor a zázemí pro realizaci vlastních nápadů, fajn lidi kolem sebe a plat 100 Kč/hod. Pozice vhodná i pro studenty nebo rodiče na rodičovské dov. Životopis a CV můžeš poslat na náš mail icm@ddmtesin.cz. Těšíme se na Tebe!

27.04.2017 Přihlašování přes on - lind systém

Vážení rodiče, když přihlašujete své děti on-line musíte mít nejprve vytvořenou registraci !!!!! Návod v sekci tábory nebo kroužky.

21.04.2017 POZOR ZMĚNA !!!

U příměstského tábora PT 13 od 21. - 25. 8. dochází ke změně na "Technika je hra". Tábor zůstává vhodný pro holky i kluky, kdy se hravou formou seznámí se základy nejen techniky. Děkujeme za pochopení.

06.04.2017 NABÍDKA TÁBORŮ 2017

Nabídku táborů naleznete v sekci "Tábory". Prodej a přihlašování na příměstské tábory na rok 2017 bude spuštěn 24. 4. 2017 v 10.00 hod. Nově bude spuštěno i on-line přihlašování!! Platby za PT musí být připsány na účtu DDM do 3 dnů od přihlášení. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník, který musí provést úhradu rovněž do 3 dnů. Dotace PT se vztahují pouze na děti, které jsou občanem města Český Těšín. Každé dítě může uplatnit pouze 2 tábory s dotací. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši.

Kulturně - vzdělávací centrum

Hlavním předmětem činnosti KVC DDM je uspokojování dětí a mládeže a široké veřejnosti našeho města i spádových obcí v  zájmové, kulturní, vzdělávací a společenské oblasti.  Aktivity KVC se dotýkají zejména neprofesionální sféry, vytváření zázemí zájmové i klubové činnosti a velký důraz je kladen na místní kulturu, která vychází z tradic, zvyků a folklóru našeho regionu. Specifikum KVC při DDM je organizování mezinárodních festivalů, přehlídek a podpora přeshraniční spolupráce ve všech oblastech kulturní a zájmové činnosti. S těmito aktivitami je následně úzce spjata informačně – propagační činnost, která by měla prezentovat a propagovat veškeré dění v našem zařízení a pomoc jednotlivým oddělením v oblasti přípravy projektů a projektového řízení, dále vzdělávání v organizaci, fundraising, spolupráce se sponzory a donátory, médii, partnery a spolupracujícími institucemi.

 

ZDE se podívejte na nabídku kroužků KVC.

 

1. Zájmová činnost

  • Pravidelná zájmová činnost

TK MARENDI pracuje jako samostatný taneční klub (latinsko-americké tance, standardní tance).Sekce klubu : Baby klub (děti 4-6 let),  přípravka (děti 7-15 let), hobby páry, registrované páry (děti nad 6 let, mládež, dospělí).

Folklórní soubory - SLEZAN, SLEZANEK, CIMBÁLOVÁ MUZIKA

  •  Neformální a alternativní činnost

Příležitostné pořádání workshopů pro děti, mládež a dospělé často v návaznosti na městské přehlídky, soutěže a festivaly, interaktivní hry, výstavy atd.

  • MC Klubíčko

Klubíčko – řízená činnost

Klubíčko – neřízená činnost

Otevřený klub pro děti předškolního věku „Koťátko“

 

2. Aktivity pro rodiny s dětmi - příprava, koordinace, realizace a spolupráce  

  • Zábavné akce rodinného typu - Pálení čarodějnic, Magická noc, Den dětí, Halloween
  • Tradice a lidová tvořivost - O nejkrásnější velikonoční vajíčko (výtvarná soutěž), Hu, hu, hu, vjosna už je tu! (komponovaný program s velikonoční tématikou), Mikuláš a Vánoce
  • Svátek tří bratří
  • Celoměstská soutěž Prázdniny s vyhodnocením akce Ahoj léto!

 

3. Výukové a kulturní programy pro žáky  MŠ, ZŠ a SŠ

Zpracování výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávacího charakteru a. zajištění kulturních pořadů na základě celoroční nabídky.

 

4. Festivaly, soutěže a přehlídky - příprava, koordinace, realizace a spolupráce

Mezinárodní folklórní festival "Zlatý klas"

Mezinárodní divadelní festival „Bez hranic“                       

Mezinárodní akce "Poklady z těšínské truhly"

Mezinárodní festival „Dny židovské kultury“

Mezinárodní taneční soutěž „O cenu města Českého Těšína"

Městská přehlídka lidových zpěváčků „Zpěváček“

Regionální přehlídka „Zpěváček“

Regionální přehlídka dětských folklórních souborů „Jaro přišlo k nám“

Mětská přehlídka recitátorů a divadelních souborů

Městská přehlídka zájmových útvarů–MOZAIKA

 

5. Přeshraniční spolupráce

Spolupráce se zahraničními partnery na přehlídkách, festivalech a celoměstských akcích, v různých oblastech kulturní činnosti v neprofesionální i profesionální  sféře (město Cieszyn, Rožňava, školská zařízení a  kulturní instituce v zahraničí…).

 

6. Uchování a zabezpečení lidových tradic Těšínského Slezska

V oblasti folklóru pravidelná spolupráce s městem Český Těšín v rámci SPOZ (Vítání občánků), s Maticí slezskou Dolní Lomná (Slezské dny) a s Folklórním sdružením Těšínského Slezska (metodická pomoc a organizace při regionálních soutěžích a přehlídkách Zpěváček, Jaro přišlo k nám). Přímá spolupráce při organizování Mezinárodního folklórního festivalu „Zlatý klas“. Zajišťování prezentace souborů v rámci regionu, naší republiky a na mezinárodní úrovni.  Propagační a publicistická činnost v oblasti folklóru.

7. Informačně-propagační činnost

KVC DDM se podílí na zajištění chodu propagačních činností a zabezpečuje služby v těchto oblastech: grafické návrhy, tiskové realizace (plakáty, letáky, pozvánky, katalogy, skládačky), distribuce propagačních materiálů, webové prezentace, internetové portály, tiskové zprávy a monitoring.

 

ADRESA:

Kulturně-vzdělávací centrum při DDM Český Těšín

Zelená č. 3

737 01 Český Těšín

Naši partneři