Novinky

06.11.2017 Otvíráme nový zájmový útvar!

Vážení rodiče, otvíráme pro vás a vaše děti nový zájmový útvar MÁMO, TÁTO, HRAJ SI SE MNOU!, který je určený pro rodiče s dětmi ve věku 3 - 7 let. A na co se můžete těšit? - zpívání, tancování, cvičení, čtení, kreativní činnost, tvoření, kreslení, keramika a mnohem víc. Hrát si budeme, každé pondělí od 15:00 - 16:30 hodin v DDM na Hrabinské ulici. Cena: 650,- Kč/do května 2018 - dítě a rodič - dohromady Nutné přihlásit se: na www.ddmtesin.cz/krouzky-2017-2018 V případě dotazů volejte: 774 730 035, Nikola Hrivňáková

18.10.2017 Otvíráme kroužek AEROBIKU pro děti od 6.11.2017

Vážení rodiče, milé děti, otvíráme pro Vás kroužek AEROBIK. Kroužek se bude scházet v pondělí od 16,00-17,30 na Centru sportu, Slovenská 1. Začínáme 6.11.2017. Cena kroužku 850,- Kč na školní rok. Trénovat Vás bude p. Irena Hojdyszová. Těšíme se na Vás.

19.09.2017 OTVÍRÁME ZÚ!

Ve středu 27. 9. 2017 zahajuje svou činnost zájmový útvar Výrazový tanec a v pátek 29. 9. 2017 začíná TS Kanafas. Více informací v sekci Kroužky a Akce a kurzy.

15.09.2017 Stěhování DDM Hrabinská a pokladny.

Vážení rodiče a příznivci DDM. Dáváme na vědomí, že dochází k postupnému stěhování DDM Hrabinská do prostor Albrechtovy SŠ na ulici Frýdecká 32 (modrá budova). Stěhování bude probíhat ve více etapách. Od 25.9.2017 bude přestěhována na novou budovu POKLADNA, ředitelství a ekonomický úsek. Platby v hotovosti už budou vybírány pouze na ulici Frýdecká 32. Informační schůzky k začátku školního roku proběhnou od 18.9. - 22.9.2017 ještě v prostorách Hrabinské 33. Od 25.9. - 1.10.2017 se budou dokončovat úpravy pronajatých prostor budovy na ulici Frýdecká. Po tomto termínu (od 2.10.2017) zde bude zahájena činnost těchto kroužků: Pastelka pro předškolní děti, Aj pro předškolní děti, DIPLOMAT ( divadelní soubor), všechny jazykové kroužky (AJ, Francouština, Španělština) a kroužek Improvizací k dobré mluvě. Činnost ostatních kroužků zůstává na Hrabinské zatím beze změn. Střediska Centra sportu ul. Slovenská beze změn a KVC Zelená beze změn. O dalších změnách s přesuny z Hrabinské ulice budete včas informováni. Děkujme za pochopení a trpělivost.

28.08.2017 Přihlašování dětí do kroužků a kurzů pouze on-line !!

Vážení rodiče, DDM spustilo předběžné přihlášení do kroužků a kurzů. Z technických důvodů se přihlašujte pouze on-line. Přihlašování na pokladně a výběr plateb za kroužky budou spuštěny od 25.9.2017. Prosíme Vás respektujte to. Děkujeme.

Prázdniny 2017

Vážení rodiče, milé děti,

opět jsme připravili nabídku prázdninových výtvarných a sportovních aktivit, akcí a výletů. Protože letos to již bude 15. ročník, dochází k některým změnám.

Nadále budete na všech akcích sbírat razítka za splněné aktivity. Když bude mít dítě splněno 10 aktivit a tedy 10 razítek, na slavnostním ukončení obdrží tričko.  Ano, tričkem se již nebude odměňovat jedno vybrané dítě na akci.

Letos nebudou rozděleny akce pro děti a pro rodiče s dětmi. Každé akce se rodič či doprovod dítěte může zúčastnit aktivity spolu s dítětem.

DDM pro letošní rok připravil rodinné výlety. Podmínkou účasti dětí je účast rodiče (nebo jiné dospělé osoby) a to v rámci na 1 a více dětí maximálně 2 dospělí. Samotné děti se výletu nemohou zúčastnit. Po celou dobu výletu rodiče zodpovídají za své děti. DDM hradí dopravné a vstupné (dětem zcela, dospělí platí účastnický poplatek). Děti budou mít u sebe brožurku.  Konkrétní podmínky k účasti budou vypsány u jednotlivých výletů. Jídlo si účastníci zajišťují sami.

Výlety organizované „6. PS Svibická šestka“ jsou určeny i pro samostatně jedoucí děti. Bližší informace získáte na telefonním čísle uvedeného u daného výletu.

Začínáme 3 .7. 2017.
Je připraveno skoro 60 aktivit a za každou splněnou činnost dostane dítě do brožurky od organizátora akce razítko. Proto nezapomínejte na brožurku a noste ji sebou! Stav vašeho bodového skóre (počet razítek) si můžete průběžně zkontrolovat a porovnat s ostatními účastníky Prázdnin 2017 na webových stránkách.
 
Slavnostní ukončení pro všechny děti, které se zúčastnily „Prázdniny 2017“ a získaly aspoň 1 razítko,  proběhne v kině Central dne 29. srpna 2017 v 17:00 hod, kde po vylosování cen bude promítnut film.

Těšíme se na vaši hojnou účast.


PODMÍNKY ÚČASTI RODINNÝCH VÝLETŮ S DDM
3. 7. 2017        SEVERKA -  výšlap k chatě Severka s možností koupání
kapacita 50 osob. Hlásit se osobně do 30. 6. do 12:00 hod na pokladně v DDM, ul. Hrabinská. Dospělá osoba platí 30,- Kč. Sebou: pevnou obuv, oblečení na hory, plavky, ručník, svačina. Sraz 7:45 ve vestibulu ČD, předpokládaný příjezd do Č. Těšína v 16:36. Bližší informace na tel.: 734 514 439
 
                          5. 8. 2017       AQUAPARK A MAUGLÍHO STEZKA – Bohumín
kapacita 40 osob. Hlásit se osobně do 28. 7. do 12 hod na pokladně DDM, ul. Hrabinská. Dítě musí mít nasbíráno min. 5 razítek, dospělá osoba platí 50,-. Sebou: plavky, ručník, hyg. potřeby, svačinu, děti pevnou obuv. Sraz na autobusovém stanovišti v 8 hod, předpokládaný příjezd do Č. Těšína v 16 hod. Bližší informace na tel.: 774 730 038
 
20. 8. 2017      HUKVALDY
kapacita 40 osob. Hlásit se do 11. 8. do 12:00 hod na pokladně v DDDM, Hrabinská ul. Dítě musí mít nasbíráno min. 10 razítek, dospělá osoba platí 50,- Kč. Sebou: pevnou obuv, svačinu. Sraz v 8:45 před KVC, Zelená 3, předpokládaný příjezd do Č. Těšína v 16 hod. Bližší informace na tel.: 734 514 437
                 
 
27. 8. 2017      ZOO OSTRAVA
kapacita 40 osob. Hlásit se do 18. 8. do 12:00 hod na pokladně v DDDM, Hrabinská ul. Dítě musí mít nasbíráno min. 10 razítek, dospělá osoba platí 50,- Kč. Sebou: pevnou obuv, svačinu. Sraz v 8:45 před DDM, Hrabinská 33, předpokládaný příjezd do Č. Těšína v 16 hod. Bližší informace na tel.: 774 730 036Aktuální bodové skóre (počet razítek) si můžete zkontrolovat: http://ddm.zasipkou.cz,
kde naleznete i kalendář akcí.

 

Naši partneři