Novinky

12.05.2016 Volné příměstské tábory

Vážení rodiče, ještě máme na některých příměstských táborech volná místa. Neváhejte a přihlaste své dítě.

11.04.2016 Přihlášení účastníka na tábor

Zastupování dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti dle § 31 a následujícího Zákona o rodině. Pouze zákonný zástupce může za zájemce či účastníka jednat (přihlásit, odhlásit, převzít, předat apod.). S žádnými jinými osobami nebude organizátor jednat a neumožní jim k účastníkovi tábora přístup. Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti vůči organizátorovi PT na nějakou jinou osobu, musí tento projev vůle učinit písemně. Tento dokument musí obsahovat zcela jasné označení zastupující osoby, potřebné kontaktní údaje na zastupující osobu, výčet činností, ke kterým je zastupující osoba oprávněna, místo a datum sepsání dokumentu, vlastnoruční podpis. Účastníkem se zájemce stává až po odevzdání řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky a řádném zaplacení celé ceny příměstského tábora. Účastníkem se může stát pouze zájemce, který splňuje veškeré podmínky daného příměstského tábora. Jedná se zejména o podmínky věkové, zdravotní a fyzické zdatnosti. Povolit výjimku může pouze hlavní vedoucí PT.

08.04.2016 Změna konání dvou příměstských táborů

Vážení rodiče, došlo ke změně konání příměstských táborů at. fotbalového tábora a všestraníka. Tyto tábory se budou konat: PT Fotbalový - v týdnu od 18.-22.7.2016 PT Všestraník - v týdnu od 25.-29.7.2016 Ostatní ujednání se nemění. Děkujeme.

Program akcí

POHÁDKOVÝ DEN DĚTÍ

29.05.2016 13.00 úvod, zahájení programu, slovo starosty města Českého Těšína 13.10 MAXIM TURBULENC 14.15 Mozaika - tradiční vystoupení dětí zájmových útvarů DDM Český Těšín 15.15 Z pohádky do pohádky - hity z českých pohádek a filmů At´ žijí duchové, Princové js...

PT 1 - Léto s tancem (OBSAZENO)

11.07.2016 Přijďte mezi nás, tančíme s Míšou a Terkou! Děti se budou během týdne seznamovat s různými styly od moderních tanců, po společenské, orientální i lidové. Díky tanci budeme rozvíjet jejich vnímání, pohyb, uvolnění a relaxaci. Pro děti je připraven boha...

PT 1 - Léto s tancem (7 míst bez dotace)

11.07.2016 Přijďte mezi nás, tančíme s Míšou a Terkou! Děti se budou během týdne seznamovat s různými styly od moderních tanců, po společenské, orientální i lidové. Díky tanci budeme rozvíjet jejich vnímání, pohyb, uvolnění a relaxaci. Pro děti je připraven boha...

PT 2 - Koně pro nejmenší- OBSAZENO

11.07.2016 Příměstský tábor ve spolupráci s Jezdeckým klubem Český Těšín. Tento příměstský tábor je určen hlavně zájemcům od 6-8 let, této věkové kategorii bude přizpůsoben i program. Budeme se věnovat všem radostem a starostem kolem koní- péči, údržbě a samozřejmě i ježd...

PT 3 - Z pohádky do pohádky OBSAZENO

18.07.2016 Pojďte s námi prožít každý den jinou pohádku. Tábor je určen pro holky i kluky, kteří mají rádi zábavu, prožitkové hry, procházky v přírodě, poznávání a chtějí prožít prázdninový týden hravě, zajímavě a hlavně pohádkově. Kromě zábavy na děti čeká celodenní výlet. Po celý týden b...

PT 3 -Z pohádky do poh.(5 míst bez dot.)

18.07.2016 Pojďte s námi prožít každý den jinou pohádku. Tábor je určen pro holky i kluky, kteří mají rádi zábavu, prožitkové hry, procházky v přírodě, poznávání a chtějí prožít prázdninový týden hravě, zajímavě a hlavně pohádkově. Kromě zábavy na děti čeká celodenní výlet. Po celý týden b...

PT 6 - Fotbalový OBSAZENO

18.07.2016 Info: Bohumil Sonnevend, e-mail: bohumil.sonnevend@ddmtesin.cz, tel : 734514440 Pod odborným vedením fotbalových trenérů p. Karla Kuly a p. Tomáše Ganczarczyka se uskuteční PT za každého počasí. Děti mají sraz na Centru spo...

PT 4 - Všestraník (10 volných míst)

25.07.2016 Tento tábor se všeobecným zaměřením zajistí vašim dětem krásné prázdniny plné zážitků a zábavy. Děti se mohou těšit na celotáborovou hru, mnoho soutěží, na zajímavé činnosti, nové kamarády a dobrodružný výlet. Po celý týden budou zajištěny dopolední a odpol...

PT 4 - Všestraník (6 míst bez dotace)

25.07.2016 Tento tábor se všeobecným zaměřením zajistí vašim dětem krásné prázdniny plné zážitků a zábavy. Děti se mohou těšit na celotáborovou hru, mnoho soutěží, na zajímavé činnosti, nové kamarády a dobrodružný výlet. Po celý týden budou zajištěny dopolední a odpol...

PT 5 - Na čerstvém vzduchu (11 volných)

25.07.2016 Během příměstského tábora navštívíme mnoho vrcholků našich krásných Beskyd. Tábor je zaměřený především na turistiku, která se dětem v loňském roce velmi líbila. Opustíme znečištěné ovzduší a podíváme se na chatu Studeničné, chatu Filipka, chatu Kameni...

PT 5 - Na čerstvém vzduchu(8míst bez d.)

25.07.2016 Během příměstského tábora navštívíme mnoho vrcholků našich krásných Beskyd. Tábor je zaměřený především na turistiku, která se dětem v loňském roce velmi líbila. Opustíme znečištěné ovzduší a podíváme se na chatu Studeničné, chatu Filipka, chatu Kameni...

PT 7 - "Just relax" OBSAZENO

01.08.2016 Relaxace, pohoda, úsměv a odpočinek, to jsou věci, které k prázdninám patří. Dopřejeme dětem pět slunečných dní, během kterých se vykoupeme v aquaparku Olešná, na bazéně Hrabina, zajedeme si na Slezskoostravský Hrad, zažijeme spoustu soutěží a h...

PT 8 - Koně pro větší - OBSAZENO

01.08.2016 Tento příměstský tábor je určen zájemcům od 8 let. Pojďte s námi zase strávit týden v prostředí statku Jezdeckého klubu Český Těšín. Je to hlavně pro milovníky koní a poníku. Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Dopoledne sraz od 7:00 - 8:00 hod....

PT 9 - Kemp stolního tenisu OBSAZENO

08.08.2016 Týdenní příprava na stolní tenis pod vedením lektorů DDM a zkušeného trenéra z Slavoj SKST Český Těšín pro úplné začátečníky i aktivní pokročilé hráče. Tréninky budou probíhat dvoufázově, kondiční příprava na letním stadiónu Frýdecká. Určeno pro sportovně orientované děti...

PT 10 - KREDENC I. ( 9 volných míst)

08.08.2016 Příměstský tábor KREDENC 1 (v loňském roce CREaDANCE) je tady! Krásně strávený týden s kamarády v rytmu hudby a víru tvořivé činnosti. PT bude probíhat na DDM Hrabinská. Děti se budou věnovat nácvikům tanečních kroků různých tanečních stylů, svou fantazii a š...

PT 10 - KREDENC I. (6 míst bez dotace)

08.08.2016 Příměstský tábor KREDENC 1 (v loňském roce CREaDANCE) je tady! Krásně strávený týden s kamarády v rytmu hudby a víru tvořivé činnosti. PT bude probíhat na DDM Hrabinská. Děti se budou věnovat nácvikům tanečních kroků různých tanečních stylů, svou fantazii a š...

PT 11 - 5 dobrodružných dní OBSAZENO

15.08.2016 Prožijte s námi týden, na kterém Vás čeká každý den pestrý program s jiným a zajímavým zaměřením. A co Vás čeká?. Tak například se můžete těšit na výlety, poznávání přírody, sportovní činnosti, hry našich rodičů a fotografický den. Také nebude chybět návštěva koupaliště a určitě i mnohem v...

PT 11 -5 dobrodružných dní(5míst bez d.)

15.08.2016 Prožijte s námi týden, na kterém Vás čeká každý den pestrý program s jiným a zajímavým zaměřením. A co Vás čeká?. Tak například se můžete těšit na výlety, poznávání přírody, sportovní činnosti, hry našich rodičů a fotografický den. Také nebude chybět návštěva koupaliště a určitě i mnohem v...

PT 12 - KREDENC II. (16 volných míst)

15.08.2016 Příměstský tábor KREDENC 2 (v loňském roce CREaDANCE) je tady! Krásně strávený týden s kamarády v rytmu hudby a víru tvořivé činnosti. PT bude probíhat v Kulturně-vzdělávacím centru (KVC), ul. Zelená (budova jídelny ZŠ Ostravská). Děti se budou...

PT 12 - KREDENC II. (9 míst bez dotace)

15.08.2016 Příměstský tábor KREDENC 2 (v loňském roce CREaDANCE) je tady! Krásně strávený týden s kamarády v rytmu hudby a víru tvořivé činnosti. PT bude probíhat v Kulturně-vzdělávacím centru (KVC), ul. Zelená (budova jídelny ZŠ Ostravská). Děti se budo...

Události

Vystoupení zájmových útvarů na Svátku tří bratří!

19.05.2016 Naši účastníci ZÚ se představí také na Svátku tří bratří (10.6.).

Vystoupení zájmových útvarů na DEN DĚTÍ!

19.05.2016 Srdečně Vás zveme společně se svými dětmi na vystoupení, kterého se děti aktivně zúčastní a Vy svou přítomností je budete mít možnost podpořit.

Prvomájový šachový turnaj

10.05.2016 Dne 1. 5. 2016 se konal XI. Česko - polsko šachový turnaj o pohár starosty města Českého Těšína.

Léto s DDM

18.04.2016 TÁBOROVÁ NABÍDKA

Aktivní knihovna

26.03.2016 Je ti líto vyhodit knížku?
Nebo máš nadbytečné knihy?
Tak je přines k nám, u nás budou sloužit jiným čtenářům.

Naši partneři